#1 Kalidad, Kumpanya ng mga karne sa pilipinas

Kumpanya ng mga karne sa pilipinas

Mga Produkto na Baka at Karne Mga Produkto na Baka at Karne Mga Produkto ng Manok Halal na Baka at Karne: Layunin ng “taiba farms” ® na dalhin sa pandaigdigang merkado ang modernong pag aangkat at pag luluwas ng mga karneng Halal. Ang kumpanya ng “taiba farms” ® ay naglalabas at nagbebenta ng magandang kalidad […]

Kumpanya ng mga karne sa pilipinas Read More »